Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Mese Kalap Bt. 7621 Pécs, Király u. 18. és a Sminkkellék Kft. 7621 Pécs, Király u. 18. (továbbiakban: szolgáltató) és a szolgáltató által üzemeltetett sminkkellek.hu és a sminkudvar.hu weboldalakon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

1. Felek közötti szerződés létrejötte:

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely jelen szerződésben meghatározott szolgáltató és ügyfél, mint felek között jön létre. Az elektronikus vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elkertv.") szabályozza.

A weboldalon keresztül történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges.

A weboldalon nyújtott értékesítési szolgáltatások jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre jelen ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, ennek elektronikus és papír alapú bizonyítékait a szolgáltató annak létrejöttét követő 6 évig őrzi. A szerződés nyelve magyar.

2. Regisztráció

A regisztrációra a "Saját fiók" menüpontból elérhető "Személyes adataim" oldalon található adatlap kitöltésével kerülhet sor. Az ügyfél a regisztrációjakor kijelenti, hogy jelen ÁSZF-et és a weboldalakon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

Szolgáltatót az ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló személyként kezel. Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A regisztrációról a www.sminkkellek.hu oldalon található "A webáruház használata" menüpontban is olvashat.

3. Megrendelés

A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk oldaláról, valamint egyes áruk esetében a csomagolásáról lehet megismerni. A szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban ügyfélnek kérdése merül fel, úgy arra telefonon vagy e-mail útján tudunk választ adni. Az általunk forgalmazott termékek - ahol ezt a jogszabályok előírják - használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a használati utasítást, azt azonnal - mielőtt az árut használatba veszi - jelezze társaságunknál és azt pótoljuk. Amennyiben a weboldalakon található bármely áru és/vagy szolgáltatás minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalakon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon hozzánk a weboldalon megadott elérhetőségeken.

A feltüntetett vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

A weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalakon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

Amennyiben a szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldalakon feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az ügyfél elállhat vásárlási szándékától. A weboldalakon megjelentetett termékképek elsődlegesen illusztrációk, azok a valóságostól eltérhetnek.

A megrendelést a szolgáltató csak akkor fogadja el, ha az ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. Szolgáltatót az ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A megrendelés menetéről a www.sminkkellek.hu oldalon található "A webáruház használata" menüpontban is olvashat.

Az utánvételes megrendelések teljesítésében a Mese-Kalap Bt. (7621 Pécs, Jókai tér 5. képv.: Lukáts Emese ügyvezető) is részt vesz. Amennyiben a megrendelést a Mese-Kalap Bt. teljesíti, úgy a felek közötti jogviszony vevő és ezen társaság között jön létre.

4. Adatbeviteli hibák javítása:

Az ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés szolgáltató részére való elküldéséig bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a „Törlés” feliratra kattintva).

5. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás:

Az ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján, legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy a megrendelése a szolgáltatóhoz megérkezett.

Ha az ügyfél rendelését már elküldte a szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a szolgáltató felé.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.