Vásárlástól való elállás

A vásárló a szerződéstől 14 naptári napon belül (beleértve a 14. naptári napot is) indokolás nélkül elállhat. Ennek jelenleg hatályos módjáról a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezik. A vásárló az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A vásárló az elállási nyilatkozatát postai vagy e-mail címen közölheti cégünkkel. A vásárló az elállást a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

A vásárlót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Írásbeli elállás esetén elegendő ha a vásárló a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül elküldi az elállási nyilatkozatot részünkre.

A vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni a részünkre.

Visszaküldési postacím:

Sminkkellék Kft. 7621 Pécs, Király utca 18.

Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról a vásárlónak saját költségén kell gondoskodnia. Az elállással érintett terméket utánvétellel nem küldheti vissza. Elállás esetén a vásárló köteles megtéríteni az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat. Ezeken kívül a vásárlót az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.

Ha a vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a vásárlói elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási költséget is. Amennyiben utánvétellel vásárolta meg a terméket, kérjük az elállási nyilatkozatában jelölje meg a jogosult nevét és bankszámlaszámát, ahova a visszatérítést utalni kéri. Előre utalásos vásárlás esetén - ettől eltérő rendelkezése hiányában - a visszautalást arra a bankszámlára teljesítjük, ahonnan a vételárat kaptuk.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az általunk forgalmazott termékek egy része a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés e) pontjában írt olyan zárt csomagolású terméknek minősül, melyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhetőek vissza.

Tájékoztatjuk, hogy ha a kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott, akkor nem vagyunk kötelesek visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket..